Ingredients: tzatziki, tomato topped, onion oil, fresh potatoes
   Found in 2 restaurants
   Price: 3.50 - 10.75 €