Ingredients: tzatziki, tomato topped, onion oil, fresh potatoes
   Found in 1 restaurant
   Price: 6.90 €